Copyright Disclaimer Producten

Copyright

Copyright JE Uitvaart: Alle op de website afgebeelde gegevens,.waaronder teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken,.zijn in eigendom of licentie bij JE Uitvaart en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JE Uitvaart. Linken en verwijzen naar de pagina’s van de site van JE Uitvaart mag altijd. JE Uitvaart stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

www.je-uitvaart.nl 

Chat openen
1
Welkom bij JE Uitvaart
Hallo waarmee kunnen we je helpen?
Bel nu!
Route