Mortuarium JE uitvaart

Mortuarium

Bij een mortuarium wordt heel vaak het onderscheid gemaakt tussen een klinische en een niet-klinische overledene. De klinische overledene overlijdt in een ziekenhuis/verpleeghuis en een niet-klinisch overledene overlijdt buiten een ziekenhuis/verpleeghuis. Niet-klinische overledenen zijn dus overledenen die bijvoorbeeld thuis overlijden, maar ook als gevolg van een ongeval. Niet-klinische overledenen kunnen, in opdracht, worden overgebracht naar het mortuarium van JE Uitvaart.

Voorbeelden van niet-klinisch overledenen die worden overgebracht naar JE Uitvaart:

  • Iemand overlijdt op de openbare weg. In dat geval moet er direct actie worden ondernomen in verband met bijvoorbeeld de verkeersveiligheid.
  • Iemand is thuis gevonden en nabestaanden zijn niet (direct) in beeld. In verband met de volksgezondheid moet de overledene naar een mortuarium worden gebracht.

 

Mochten de nabestaanden dan geconfronteerd worden met het feit dat hun dierbare is overgebracht naar het mortuarium van JE Uitvaart, dan is het zaak om hen zo goed mogelijk te ontzorgen. Om dit te bereiken geven wij hieronder uitleg op welke wijze JE Uitvaart zijn ‘steentje’ hieraan bijdraagt.

Openingstijden mortuarium

Op het mortuarium is niet altijd iemand aanwezig. Hierdoor zal op afspraak, en uitsluitend na toestemming van de nabestaande(n) / opdrachtgever, een overledene kunnen worden opgehaald door een uitvaartondernemer / rouwvervoerder.  Een formulier hiervoor is terug te vinden op de pagina ‘Opdracht tot overdracht‘. Een rouwvervoerder / uitvaartondernemer kan nadat het formulier (volledig) is ingevuld en door ons is ontvangen een afspraak maken op telefoonnummer 0229 22 00 22. We verwijzen u voor ophaaltijden en kosten naar onze ‘Mortuariumkosten.

Ondanks dat in de uitvaartbranche alles 24 uur per dag doorgaat zal de overdracht van een overledene aan een uitvaartondernemer / rouwvervoeder gepland worden tussen 9.00 en 21.00 uur. Wilt u buiten deze tijden een overledene ophalen / op laten halen? Dan zullen er extra kosten worden doorberekend, zie hiervoor eveneens ‘Mortuariumkosten’.

Verzorging en koeling

Een overledene die wordt overgebracht naar het mortuarium van JE Uitvaart zal zo snel mogelijk worden gekoeld. Dit gebeurt uit respect voor de overledene en vanuit hygiënisch oogpunt.
Enige vorm van verzorging zal niet eerder plaatsvinden, nadat er specifiek opdracht is gegeven door óf de nabestaanden óf een uitvaartondernemer. Mocht er geen opdracht tot verzorging worden gegeven dan zal het lichaam uitsluitend worden gekoeld.

Wenst u als nabestaanden of uitvaartondernemer dat de overledene wordt verzorgt door JE Uitvaart? dan kunt dit aangeven via de link ‘Aanvraag verzorging’.

Chat openen
1
Welkom bij JE Uitvaart
Hallo waarmee kunnen we je helpen?
Bel nu!
Route