Opdracht (vanuit de nabestaanden) tot overdracht (van een overledene) aan een uitvaartonderneming

Uit respect voor de overledene en om op een heldere en transparante wijze te communiceren, maakt JE Uitvaart gebruik van een opdrachtformulier tot overdracht. Met dit formulier geeft u, als nabestaande en/of opdrachtgever een uitvaartondernemer toestemming om uw dierbare op te halen uit ons mortuarium.
Onderstaande formulier dient volledig ingevuld te worden en naar ons te worden verzonden. Natuurlijk mag u ook het formulier downloaden en vervolgens mailen naar mortuarium@je-uitvaart.nl .

Meer informatie

Op de website van JE Uitvaart is meer informatie te vinden over ons, onze werkwijze en ons mortuarium waar alleen niet-klinische overledene verblijven. Tevens kunt u hier onze dienstverlening en prijslijst terugvinden. (https://www.je-uitvaart.nl/mortuarium/)

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan telefonisch en via WhatsApp (0229 22 00 22) of via email (mortuarium@je-uitvaart.nl)

  Opdracht tot overdracht aan uitvaartonderneming

  Ondergetekende/opdrachtgever heeft opdracht gegeven aan de hieronder genoemde uitvaartonderneming om de hieronder genoemde overledene op te halen bij JE Uitvaart, gevestigd aan de Factorij 45e te Zwaag.

  Gegevens overledene

  Achternaam

  Voornamen (voluit)

  Man / Vrouw

  ManVrouw

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Gegevens uitvaartondernemer

  Bedrijfsnaam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Gegevens opdrachtgever(1)

  Achternaam

  Voornaam

  Man / Vrouw

  ManVrouw

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoon

  Overige informatie die van belang is:

  Met het insturen van dit formulier verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de bijbehorende kosten en de algemene voorwaarden van JE Uitvaart. Op de website van JE Uitvaart kunt u een prijslijst van het mortuarium terugvinden. Wilt u vooraf de totale kosten weten? Neem dan contact met ons op. Het mortuarium is geopend op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur (2).

  (1) De gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden gedeeld met andere partijen en/of worden verkocht aan derden, maar slechts worden gebruikt ter afwikkeling van administratieve zaken aangaande deze opdracht.
  (2) Toeslag afgifte buiten werkdagen, zie prijslijst.

  * Opdrachtgever verklaart, indien van toepassing volgens het overzicht Overzicht en kosten mortuariumdiensten, akkoord te gaan met de aangeven kosten, de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement

  Uw email (hierop ontvangt u de éénmalige code om het document te ondertekenen)

  Vul hier uw éémalige code in:

  Chat openen
  1
  Welkom bij JE Uitvaart
  Hallo waarmee kunnen we je helpen?
  Bel nu!
  Route